Přítomnost rodičů u dětí v nemocnicích může prodloužit čekací doby

Při striktním dodržování pokynu ministerstva zdravotnictví, aby by byla umožněna přítomnost rodiče u dítěte v nemocnici, bude podle některých nemocnic omezena jejich kapacita. To může podle nemocnic prodloužit čekací doby pro pacienty. V prohlášení to uvedla Asociace nemocnic ČR, která sdružuje velké fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice, lázně a některá specializovaná pracoviště.

Ministerstvo zdravotnictví tento měsíc vydalo pokyn, že na pokojích v nemocnicích včetně jednotek intenzivní péče (JIP) má být umožněna nepřetržitá přítomnost rodiče či zákonného zástupce hospitalizovaného dítěte. Pokyn vznikl v reakci na podnět Kanceláře veřejného ochránce práv. Oslovila ji matka, která v době epidemie covidu-19 nemohla několik dní vidět svou tříměsíční hospitalizovanou dceru. Metodika neurčuje žádnou věkovou hranici hospitalizovaných dětí pro tento nárok, týká se všech nezletilých. Rodičům dětí do šesti let hradí pobyt v nemocnici zdravotní pojišťovna, rodiče starších dětí si jej platí sami.

Asociace nemocnice se staví proti tomu, aby rodiče mohli být s dítětem při operacích. Podle nemocnic má lékař právo za stanovených podmínek účast rodičů odmítnout. „Při striktním a problematickém dodržování metodického pokynu dojde k omezení lůžkové kapacity nemocnic a léčeben s dopadem na pacienty, což povede ke snížení dostupnosti zdravotní péče a prodloužení čekacích dob,“ uvedly nemocnice. Obávají se také toho, že při omezení kapacity poklesne jejich výkonnost a sníží se úhrady, které zdravotnická zařízení dostávají.

Ministerstvo pokyn zdůvodnilo tím, že přítomnost rodiče má velmi dobrý vliv na psychiku dítěte, například u dětí po operaci vede k lepší rekonvalescenci. Ministerstvo připouští, že je možné přítomnost rodiče omezit z provozních důvodů při operačních zákrocích, ale předoperační příprava včetně úvodu do anestezie by měla být v prostorách, kde je účast rodiče možná. Na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce má podle ministerské metodiky dítě právo, „pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení a zároveň nebude narušeno poskytování zdravotních služeb“. Na JIP ji může nemocnice podmínit například nošením ochranných pomůcek. Přípustná je přítomnost rodičů i v psychiatrické péči, důležité je ale přání pacienta a práva ostatních hospitalizovaných dětí na soukromí.